Close

16/08/2020

Wat is initiatief tonen?

Wat is initiatief tonen?

(initiatief nemen, het eerst een voorstel tot iets doen, het eerst een zaak op touw zetten ; ook: zelf beginnen zonder af .

Wat is een ander woord voor actie?

daad (zn) : actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit. handeling (zn) : act, actie, activiteit, daad, handgreep, manoeuvre, optreden, verrichting, werkzaamheid.

Wat is de betekenis van initiatief?

ini·ti·a·tief (het; o; meervoud: initiatieven) 1de eerste stap of aanzet: het initiatief nemen tot iets; op initiatief van …

Wat een top initiatief?

Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten. Als je initiatiefrijk bent dan signaleer je kansen en problemen, doe je voorstellen en draag je oplossingen aan of onderneem je zelf actie.