Close

31/10/2020

Co to jest staw kolanowy?

Co to jest staw kolanowy?

Staw kolanowy jest największym i najbardziej złożonym stawem człowieka. Ze względu na swoją budowę jest też stawem najczęściej ulegającym uszkodzeniom. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest podstawą naszej codziennej aktywności. Staw kolanowy tworzą kość udowa, piszczelowa oraz rzepka połączone ze sobą więzadłami.

Kim są poszczególne elementy stawu kolanowego?

W stawie kolanowym łączą się trzy elementy, w tym dwie kości: kość udowa, kość piszczelowa oraz trzeszczka czyli rzepka. Główkę stawu tworzą wypukłe kłykcie kości udowej, natomiast jego panewkę lekko wklęsłe kłykcie kości piszczelowej i powierzchnie stawowe rzepki.

Jakie są więzadła zewnętrzne stawu kolanowego?

Więzadła zewnętrzne stawu kolanowego. Więzadła poboczne (łac. ligamenta collateralia) silnie wzmacniają staw kolanowy po obu jego stronach. Są mocno napięte, kiedy kolano jest wyprostowane. Wówczas stabilizują staw – na tym polega ich główne znaczenie.