Close

25/07/2019

Finns det spioner i Sverige?

Finns det spioner i Sverige?

Enligt Säkerhetspolisen blir spionage från främmande makt allt vanligare, både mot företag och myndigheter. För första gången sen 2003 har nu en person åtalats för spioneri i Sverige. Det rör sig om en man som arbetat för Scania och Volvo och som enligt åtalet värvats av Ryssland.

Har spioner?

Spioneri innebär att en regering, ett företag eller en individ kommer över eller försöker komma över information som betraktas som hemlig utan tillstånd av den som besitter informationen. Spioneri sker per definition i det fördolda, eftersom den allmänt anses ovälkommen och, i många fall, är olaglig och straffbar.

Vad avslöjade Stig Bergling?

Vad man inte visste var att Bergling under sin tjänstgöring på Fst/Säk kopierat kvalificerade handlingar om våra tunga befästningar runt om i landet. Dessa var förtecknade enligt ett särskilt kodsystem och omfattade alla försvarsanläggningar bland annat alla Kustartilleri-installationer samt våra mobiliseringsförråd.

Hur blir man svensk spion?

Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg. De länder som bedriver spioneri i och mot Sverige, eller svenska mål utomlands, kan göra det med en utsänd underrättelseofficer.

Är det olagligt att spionera?

Säkerhetspolisen inhämtar aktivt underrättelser för att analysera och motverka utländskt spioneri och säkerhetshotande verksamhet, i sitt arbete med kontraspionage. Eftersom spioneri är olagligt ska verksamheten hållas dold för värdlandets säkerhetstjänst.

Vad är skillnaden mellan agent och spion?

Ur juridisk synvinkel är en spion en person som begår spioneribrott, det vill säga brott mot 19 kap 5 eller 6 paragrafen brottsbalken. En agent däremot behöver inte göra sig skyldig till spioneribrott i sin verksamhet.

Vad gör en dubbelagent?

Dubbelagent[redigera | redigera wikitext] En dubbelagent utger sig för att spionera för någons räkning men är i själva verket lojal mot dem som de är satta att spionera på.

När dog Stig Bergling?

24 januari 2015
Stig Bergling/Date of death

Vad gör en spion?

Den som med avsikt att gå främmande makt tillhanda obehörigen anskaffar, lämnar, befordrar eller röjer uppgifter, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra skada för Sveriges säkerhet döms för spioneri.

Vad krävs för att få jobb som spion?

Ett krav för att jobba inom Säkerhetspolisen är att du är svensk medborgare eftersom alla befattningar är säkerhetsklassade. Det betyder också att du kommer att gå igenom en säkerhetsprövning med registerkontroll och att du måste bli godkänd i den för att få anställning.

Har Säpo agenter?

Minst fyra chefer och medarbetare inom Sveriges Radio och Sveriges Television var agenter åt Säpo och rapporterade regelbundet om sina kollegor till säkerhetspolisen. Ewonne Winblad ansvarade bland annat för avsnittet om säkerhetstjänsterna och Sverige Radio (inklusive SVT).

Vad är straffet för spioneri?

I brottsbalkens 19:e kapitel finns brott mot Sveriges säkerhet listade, däribland spioneri som kan ge fängelse i mellan 2 år och livstid om det bedöms som grovt.