Close

17/10/2020

Wat is een oxymoron voorbeeld?

Wat is een oxymoron voorbeeld?

Bij het oxymoron (de klemtoon ligt op mo) gaat het om twee begrippen die op het eerste gezicht niet samen lijken te gaan, al worden ze wel zo gepresenteerd. Een bekend voorbeeld is ‘Er viel een oorverdovende stilte. ‘ Dat is eigenlijk gek: oorverdovend hoort juist bij lawaai.

Wat is een antithetische combinatie?

Het is een stijlfiguur waarbij twee elkaar uitsluitende begrippen worden gecombineerd tot één begrip. Het woord is afgeleid van het Griekse ôxys (scherp) en môrôs (gek) en betekent ‘scherpzinnige onzin’.

Wat is een antithese voorbeeld?

Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht. Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon. Zij steunen elkaar door dik en dun.

Wat is tegenstelling in een gedicht?

Tegenstelling/antithese: het noemen van twee begrippen die elkaar tegengestelde zijn, elkaar uitsluiten. Herhaling/repetitio: het meer dan één keer gebruiken van een zelfde woord of zinswending.

What is an example of oxymoron and paradox?

The two words stand opposite to each other. Jumbo shrimp, military intelligence, icy hot and hottie-coldy are some of the examples of oxymoron. The dictionary defines oxymoron as a paradox reduced to two words (adjective-noun or adverb-adjective), which is used for giving more effect and emphasising contrasts.

What is the difference between a paradox and oxymoron?

An oxymoron is the conjunction of two words with meanings that contradict each other. While a paradox is the opposition of ideas or themes, an oxymoron is a contradiction merely between words.